Član Fiskalnog saveta

Vladimir Vučković

17.12.2016.

581 – Troškovi neprivatizovanih preduzeća po budžet

08.07.2016.

560 – Šta predviđa UPPR u firmama opterećenim dugovima

01.07.2016.

599 – Procena uspeha privatizacije

20.09.2014.

472 – Mere za ozdravljenje privrede