Član IO Sberbank

Vladimir Pajović

27.09.2014.

473 – Upravljanje u menadžmentu

04.10.2014.

474 – Uslovi za kreditiranje malih preduzeća