euro-kurs-danasRizik promene deviznog kursa se javlja kod svih privrednika koji imaju valutnu neusklađenost aktive i pasive u uslovima više ili manje fluktuirajućeg deviznog kursa. Zbog prirode posla, rizik promene deviznog kursa najviše je izražen kod privrednika koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem.
Za uvoznika – koji ima obavezu plaćanja uvoza u stranoj valuti određenog dana u budućnosti – rizik promene deviznog kursa znači rizik da domaća valuta oslabi, tako da na dan izvršenja svoje devizne obaveze mora da isplati veći iznos dinara nego što je planirao i zabeleži gubitak. Istovremeno, uvoznik bi bio na dobitku ukoliko bi domaća valuta ojačala, jer bi u budućnosti s manje dinara izmirivao svoju obavezu.
Za izvoznika, suprotno tome, jačanje domaće valute znači potencijalni gubitak jer pri razmeni deviza od izvoza za domaću valutu dobija manji iznos dinara, dok slabljenje domaće valute za njega znači potencijalni dobitak – pri razmeni deviza od izvoza dobija se više dinara.