Terminska kupovina deviza za privrednika znači dodatne troškove ako na datum izvršenja te transakcije tekući kurs bude niži od ugovorenog terminskog kursa (pošto kupovinu deviza po tekućem kursu na datum izvršenja može obaviti jeftinije). Terminska prodaja deviza za privrednika znači da se odriče potencijalne ekstra dobiti ako na datum izvršenja te transakcije tekući kurs bude viši od ugovorenog terminskog kursa (pošto se za prodaju deviza na tržištu po tekućem kursu može dobiti više dinara). Oba slučaja predstavljaju oportunitetni trošak terminske kupoprodaje deviza, koji treba posmatrati kao malu cenu koju preduzeće eventualno plaća radi kupovine izvesnosti, odnosno radi sigurnosti i odgovornosti prema sebi, akcionarima i zaposlenima. Za privrednika koji želi da se zaštiti od kretanja kursa u jednom smeru, ali pre svega ne namerava da se odrekne potencijalne dobiti ako bi se kurs kretao u suprotnom smeru, preporučuje se kupovina adekvatnih opcija.