timthumbPri zaključivanju ugovora o terminskoj kupovini deviza privrednici treba da obrate pažnju kakvi forvardi im se tačno nude. Na našem tržištu banke često nude tzv. pokrivene forvarde, po kojima se uplata cele ili dela dinarske protivvrednosti traži unapred, pri čemu kupljenu valutu privrednik dobija na željeni datumu budućnosti. Na taj način banke se štite od kreditnog rizika – rizika da privrednik ne izvrši svoju obavezu u budućnosti, ali zauzvrat nude povoljniju terminsku cenu. Koji forvard će privredniku biti povoljniji zavisi od toga da li trenutno raspolaže dinarima za terminsku kupovinu deviza, da li se i u kom iznosu na dinarski depozit plaća kamata i kamatnih stopa koje se koriste pri obračunu terminskog kursa, kao metodologije obračuna tog kursa.