Štednja po viđenju je vid polaganja depozita, pri kojem Vam je u svakom trenutku sav položeni novac na raspolaganju. To znači da neograničeni broj puta možete polagati i podizati Vaš novac. Banka Vam plaća kamatu po kamatnoj stopi koja je po pravilu niža od kamatne stope za oročenu štednju.