PINPin je numerički kod poznat isključivo vama kao korisniku kartice, kojim se identifikujete prilikom korišćenja kartice na bankomatu i koji predstavlja vaš elektronski potpis.