kamata_posao_060810Nominalna kamatna stopa (NKS) predstavlja cenu otplate kredita na osnovu koje se vrši obračun mesečnih rata kredita i može biti fiksna ili promenljiva. Nominalna kamatna stopa se obračunava na preostali iznos kredita. Efektivna kamatna stopa (EKS) je jedinstven način prikazivanja kamatne stope sa ciljem transparentnosti i lakšeg poređenja bankarskih uslova za odobravanje kredita. U obračun efektivne kamatne stope, osim nominalne kamatne stope, ulazi i iznos svih troškova koji proizilaze iz procesa odobravanja i puštanja kredita u promet. Prilikom informisanja o uslovima kreditiranja, savetujemo Vas da se uvek raspitate kod službenika banke, koji su troškovi uključeni u obračun kamatne stope, a koji nisu.