4964597_origKredit je novčani iznos koji banka ustupa klijentu na korišćenje na određeno vreme i pod određenim uslovima. Za period koji koristi sredstva, klijent plaća banci naknadu (kamatu) kao cenu korišćenja tih sredstava.