11697679575_1b2fa26047_k-300x2251Ukoliko do dana dospeća uplatite celokupan dug prema dobijenom izvodu, neće Vam biti obračunata kamata na transakcije kupovine iz prethodnog meseca. Maksimalni grejs period može biti 45 dana (tekući mesec + 15 dana roka za uplatu rate). Za transakcije podizanja gotovine ne važi grejs period, već se kamata obračunava od datuma tranakcije.