Savetnik Saveta Evrope, OEBS-a, ambasade SAD, GIZ-a, NALED-a i Udruženja malih i srednjih preduzeća

Saša Radulović

21.12.2013.

436 – Od Vlade – 4 milijarde dinara kao preduslov za razvoj

14.12.2013.

435 – Preduzetnici – važan pokretač društva