www.kombank.com

Više o banci pronadjite na njihovoj zvaničnoj web prezentaciji.

komercijalna_banka