stednja-1Postoje dva tipa štednje – štednja po viđenju i oročena štednja. Oba tipa vam donose određeni prihod, tj. kamatu koja se dodaje na vaš štedni račun