Osnovni derivati koji se koriste radi zaštite od kursnog rizika su:
• devizni terminski ugovori (forvardi) – koji omogućavaju kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu po unapred određenom kursu s datumom izvršenja na određeni dan u budućnosti;
• valutni svopovi – koji podrazumevaju ugovaranje istovremene kupovine i prodaje dve valute po unapred određenim kursevima na dva različita datuma u budućnosti;
• valutne opcije – koje kupcu opcije daju pravo (ali ne i obavezu) da kupi ili proda određenu valutu po unapred određenom kursu u okviru unapred određenog perioda ili na unapred određeni dan u budućnosti, za šta kupac opcije plaća premiju.