evroNajbolji način zaštite od rizika promene deviznog kursa je potpuna usklađenost valutne strukture priliva i odliva novčanih tokova preduzeća, jer se tako eliminiše devizni rizik iz poslovanja (prirodno osiguranje od rizika deviznog kursa ili tzv. prirodni hedžing).
Taj način zaštite od rizika promene deviznog kursa je najbolji zato što je besplatan i isključivo vezan za poslovanje samog preduzeća. Međutim, malo je privrednika koji mogu da obezbede takvu vrstu zaštite.