dinar-kurs-evro-novac-pare-1339827660-139828Zajedničko za uvoznike i izvoznike jeste to što, zbog rizika promene deviznog kursa, ne znaju unapred kakav će biti njihov krajnji finansijski rezultat. Zato ne mogu unapred da u cenu svojih proizvoda ukalkulišu rizik promene kursa, što im otežava planiranje poslovanja. Prema tome, osnovna funkcija zaštite od rizika promene deviznog kursa jeste otklanjanje posledica neizvesnosti u pogledu kretanja deviznog kursa u budućnosti.
Za privrednike – uvoznike i izvoznike, konkretne prednosti ugovaranja zaštite od rizika promene deviznog kursa su sledeće:
• mogućnost jasne kalkulacije novčanih tokova u buduć-nosti,
• mogućnost formiranja cena svojih proizvoda koje izvesno omogućuju realizaciju poslovnih planova,
• stabilnost u poslovanju i mogućnost da se preduzeće fokusira na svoj osnovni posao.