evro-evri-novac-foto-shutter-1440802816-729213Privrednici koji ne mogu da obezbede „prirodni hedžing“ mogu da koriste instrumente zaštite od deviznog rizika u formi različitih ugovora, koji se zasnivaju na kupovini ili prodaji valute po unapred poznatom kursu. Pošto je cena tih instrumenata – ugovora praktično izvedena iz nekog drugog finansijskog instrumenta (kursa valute, kamatnih stopa, indeksa i dr.), oni se nazivaju finansijski derivati.