Predsednik Fiskalnog saveta

Pavle Petrović

10.12.2016.

580 – 4 Žarišta za neostvarivanje deficita

06.06.2015.

505 – Koje reforme su realizovane, a koje nikako da se pokrenu?

30.05.2015.

504 – Šta je dovelo do deficita u prva 4 meseca ove godine?