Profesor ekonomije Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Miodrag Zec

31.12.2016.

583 – Izjava godine 2016.

15.11.2014.

480 – Niska stopa inflacije

01.12.2012.

383 – Da li je dobar postojeći koncept investiranja u nekretnine?

10.11.2012.

380 – Koga država treba da štiti u transakcijama?

03.11.2012.

379 – Da li je uvek dobar  priliv kapitala u jednu zemlju?

13.10.2012.

376 – Da li je dobar čvrst, apresiran kurs domaće valute?