Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ekspert za finansijska tržišta

Dejan Šoškić

25.06.2016.

558 – Ima li Srbija previše banaka?

04.06.2016.

555 – Utiču li strane investicije na poboljšanje ili pogoršanje platnog bilansa?

28.05.2016.

554 – Šta je glavni zadatak izvršne vlasti u ovom trenutku?

21.05.2016.

553 – Kako gledate na prvi cilj aktuelnog aranžmana sa MMF-om -smanjenje budžetskog deficita ispod 3% bruto domaćeg proizvoda?

14.05.2016.

552 – Da li je na pomolu nova ekonomska kriza?

02.02.2013

.

390 – Može li Ministarstvo finansija da prepolovi deficit budžeta?

26.01.2013.

389 – Kako tumačite stabilnost kursa domaće valute i instrumente kojima se održava?

19.01.2013.

388 – Da li je ostvarivo smanjenje inflacije u odnosu na postojeću stopu i ide li se ka tom cilju?