Ana Trbović

02.11.2013.

429 – Koje sankcije očekuju neodgovorne direktore preduzeća?

19.10.2013.

427 – Da li su predložene reforme ministra privrede ostvarive?

27.09.2013.

424 – Korelacija između profesionalizacije rukovodećih funkcija u javnim preduzećima i depolitizacije

14.09.2013.

422 – Hoće li predloženo smanjenje poreza na zarade da omogući proizvođačima smanjenje troškova?