Visa Gold 700x250Imajući u vidu da postoje računi sa različitim namenama, možete imati računa koliko želite. Račun može biti devizni i/ili dinarski, a zavisno od načina na koji želite da raspolažete svojim novcem, Banka može da Vam otvori tekući račun, štedni račun i/ili račun oročenog novčanog depozita.