Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Šta je EURIBOR, a šta LIBOR?

Od |april 12th, 2016|

EURIBOR ili Evropska […]

Koje vrste kredita postoje?

Od |april 12th, 2016|

Prema nameni, kredit […]

Šta je kredit?

Od |april 12th, 2016|

Kredit je novčani iz […]

Šta je štednja po viđenju?

Od |april 12th, 2016|

Štednja po viđenju j […]

Šta je oročena štednja?

Od |april 12th, 2016|

Oročena štednja ili […]

Koji tipovi štednje postoje?

Od |april 12th, 2016|

Postoje dva tipa šte […]

Šta je nominalna, a šta efektivna kamatna stopa?

Od |april 12th, 2016|

Nominalna kamatna st […]

Šta je PIN?

Od |april 12th, 2016|

Pin je numerički kod […]

Šta je grejs period?

Od |april 12th, 2016|

Ukoliko do dana dosp […]

Kako se određuje limit po kreditnim karticama?

Od |april 12th, 2016|

Banka Vam u skladu s […]